Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

          

Pravidla a podmínky klasifikace - AJ 2C - Hálková                                                                            
Předmětem klasifikace je:                                                                                                        váha
Písemný projev                                                                                                                            
a. opakovací test po každé lekci (oznámený)                                                                       2
b. krátké testy - gramatika a slovní zásoba - bez upozornění                                            1
c. písemné klasifikované domácí práce (nedodá-li v termínu je klasifikován 5)           2
 
Ústní projev                                                                                                                   
a. 3 min. projev na zvolené zajímavé téma (public speach)                                                1
b. zkoušení u tabule (gramatika, reprodukce článku)-z minulé hodiny                             1
c. výstup z aktivity v průběhu hodiny - rozhovor, shrnutí ...                                                     1
d. výstižné hodnocení spolužákova výkonu (plus)
Postoj a přístup
a. aktivita v hodině  - mnoho forem (plus )                                                                                          
b plnění zadaných úkolů (plus/mínus)
c.pomůcky (učebnice, časopis, ... bez nichž nemůže být výuka plnohodnotná) (mínus - chybí-li)
 Portfolio
a. portfolio doplňkových materiálů, domácích úkolů a testů; doplněné o novou část: identifikace cílů (na co se soustředit)  a jejich plnění (co jsem pro to udělal) - my extra work -                                                                                                                kontrola 1x pololetí          2
                                                 
                                                                                                                                                             
Poznámky:         3 mínusy – 5                                                                                     váha 1  
                            3 plusy     - 1                                                                                      váha 1  
hodnocení testů (%):        100 – 90 (1)                      
                                               89 – 79   (2)                                       
                                               78 - 68    (3)                                       
                                               67 – 57   (4)                                         
                                               56 - 0      (5)                                      
Žák nebude klasifikován pokud                                                                                            
·         bude mít vyšší absenci než 30%                                                                                            
·         nedodá veškeré domácí práce                                                                                              
·         bude mu chybět více než jeden opakovací test                                                                     
·         nepředloží ke klasifikaci portfolio