Jdi na obsah Jdi na menu
 


8th February - Homework - School rules- extract

8. 2. 2012

 

Žák má právo:
a.     účastnit se všech akcí pořádaných školou.
b.    být informován o obsahu studia
c.     přiměřenou formou vyjádřit své mínění.
 
Žák je povinen:
a.    docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin.
b.    dbát pokynů vyučujících a dalších pracovníků školy.
c.     v každé vyučovací hodině odpovídat za pořádek v lavici..
d.    Žáci nesmějí přinášet do školy a užívat v ní návykové látky.
 
Ředitel školy může žákovi povolit opakování ročníku.
Žák může požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení.